W przedniej części dowiedziałeś się, że gramatyka w dużym stopniu decyduje o sukcesie marki. Umiejętne operowanie słowem, przemyślane konstruowanie zdań oraz wybór odpowiednich form wpływają na odbiór komunikatu. Każdy element wypowiedzi ma ogromne znaczenie. Kształtuje emocje i doświadczenia konsumentów, które bezpośrednio wpływają na określone zachowania oraz decyzje. Zobacz, w jaki sposób neurolingwistyka może stać się skutecznym narzędziem w ręku copywritera.

W ostatnim czasie wzrosła popularność pracy zdalnej. Lock down i pandemia zmusiły ludzi do zmiany przyzwyczajeń oraz charakteru aktywności zawodowej. Wcześniej niewiele osób decydowało się na to, by świadczyć usługi jako freelancer. Perturbacje na rynku pracy oraz dynamiczna sytuacja gospodarcza odmieniły naszą rzeczywistość. Znacząco wzrosła liczba copywriterów na rynku.

Co to oznacza dla Ciebie i dla mnie? Zyskujesz motywację, by się nieustannie dokształcać. Poszerzasz swoje horyzonty, znajdujesz swoją niszę, w której się specjalizujesz, a przy okazji pogłębiasz wiedzę na temat języka, który jest Twoim źródłem utrzymania.

Znajomość neurolingwistyki pozwoli Ci spojrzeć z innej perspektywy na tworzone dotychczas treści. Wniesiesz świeżość do swojej twórczości. Przetestujesz nowe rozwiązania i wypracujesz techniki, które zapewnią Ci stabilną pozycję w branży copywriterskiej.

W 2. części odsłonię przed Tobą liczne tajemnice. Poznasz bliżej charakterystykę liczebników i zaimków. Dowiesz się więcej o imiesłowach, partykułach i wykrzyknikach. Czy jesteś gotów na to, by wyruszyć w kolejną ekscytującą podróż, której drogowskazem jest gramatyka, a celem budowanie silnych marek?

Neurolingwistyka: zaimki

Zaimki zastępują inne części mowy. Dzięki nim treść staje się bardziej atrakcyjna. W ten sposób unikamy powtórzeń. Poprawiamy estetykę tekstu, a także tworzymy odmienną percepcję rzeczywistości. Nasz sposób myślenia ulega metamorfozie.

Zaimki osobowe oddziałują na naszą wyobraźnię i przyspieszają procesy myślowe. Podświadomie przypisujemy je do wspomnianego wcześniej rzeczownika. Dzięki nim łatwiej nam się identyfikować z grupą, określić swoją przynależność. Nie jesteśmy odrębnymi jednostkami, ale tworzymy kolektyw. W ten sposób możesz odwołać się do ludzkich aspiracji. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, ma potrzebę przynależności. Chcemy należeć do określonej grupy, do tzw. elity. Pamiętaj o tym, tworząc komunikat reklamowy.

W ten sposób możesz nadać odpowiedni charakter Twoim przekazom. Jeśli adresatem są osoby niezwiązane z marką, lepiej użyć zaimka ty. Z kolei w przypadku stałych klientów, wykorzystaj zaimek my. Dzięki temu podkreślisz chęć identyfikacji z firmą.

Zaimki dzierżawcze wskazują, kto jest właścicielem. Bez nich trudno byłoby określić zdradę lub kradzież. Brak własności eliminuje te pojęcia z naszego słownika. Z ich pomocą łatwiej utrzymać ład społeczny. Wiemy, do kogo należą określone przedmioty oraz jakie relacje panują między ludźmi.

Zaimki wskazujące określają położenie (blisko/daleko), tworzą relację i eksponują. Z ich pomocą podkreślamy rangę. W naszym umyśle tworzy się bardziej precyzyjny obraz. Wiemy, o czym mowa. Nasza wyobraźnia przez cały czas pracuje.

Zaimki nieokreślone pomagają odbiorcom dostosować przekaz do indywidualnych doświadczeń. Autor tekstu nie narzuca osoby, miejsca, sposobu lub przedmiotu. Rezygnuje z wybranych elementów. Obraz staje się bardziej odległy. Każdy może stać się bohaterem historii. Zaimki te często występują w storytellingu. Korzystanie z nich musi być dobrze przemyślane.

Zaimki przeczące i upowszechniające zrywają z dotychczasowym porządkiem. Usuwają z przekazu osoby, przedmioty czy miejsca. Kreowana rzeczywistość ulega całkowitej metamorfozie. Często pojawia się uczucie straty. Tam gdzie panuje pustka, pojawia się produkt bądź usługa, która może ją szybko zapełnić.

Neurolingwistyka: przyimki

Przyimki występują razem z rzeczownikami. Tworzą relację między przedmiotami, osobami bądź miejscami. Uruchamiają myślenie przestrzenne. Określają ruch względem odbiorcy. W naszej kulturze panuje antropocentryzm. Człowiek stoi w centrum. Zatem wszystko, o czym mowa odnosi się do pozycji bohatera opowieści, nadawcy lub odbiorcy komunikaty.

Neurolingwistyka: spójniki

Spójniki tworzą relacje między dwoma bytami czy pojęciami. Łączą je lub rozdzielają. Tworzą konkretne obrazy w naszym umyśle. Przeciwstawiają, kontrastują, wykluczają… Wszystko zależy od tego, jakiej formy użyjesz.

Neurolingwistyka : liczebniki

Liczebnik pokazuje mnogość obrazów. Dzięki nim określamy kolejność, wskazujemy konkretne części, wprowadzamy pojęcie zbiorowości czy zwielokrotniamy doznania. Jeśli chcesz zwiększyć moc przekazu, korzystaj z cyfr. Łatwiej je zapamiętać. Reklama, która w swojej treści zawiera cyfry, jest bardziej skuteczna. Konsumenci oceniają ją godną zaufania. Cyfra buduje wiarygodność.

Neurolingwistyka: imiesłowy

Wyróżniamy imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Do przymiotnikowych należy imiesłów teraźniejszy czynny i imiesłów przeszły bierny. Pierwszy z nich wskazuje namiastkę ruchu, z kolei drugi uzupełnia historię – wskazuje konsekwencje czynów. Imiesłów przysłówkowy współczesny pokazuje, że w danej chwili dzieją się również inne procesy. Dzięki niemu wywołasz napięcie oraz oczekiwanie. Imiesłów przysłówkowy uprzedni to archaiczna forma, która wyszła już z użycia. Można ją spotkać w literaturze pięknej.

Neurolingwistyka: partykuły

Partykuła nie służy do wyrażania zakazów oraz zaprzeczeń. Lepiej nie stosować jej zbyt często w tekstach. Ludzki umysł zachowuje się w tym przypadku inaczej, niż byśmy chcieli. To, co zakazane staje się obiektem pożądania. Od dawna wiadomo, że zakazany owoc smakuje najlepiej. Nie tworzy przeciwstawne obrazy. Wywołuje niepożądane efekty. Nasz mózg często omija to słowo. Zrezygnuj z niego w swoich tekstach copywriterskich.

Partykuła tylko wzmacnia przekaz. Eliminuje całą resztę z obrazu. Pozostawia wyłącznie jeden element. W ten sposób możesz podkreślić wyjątkowość promowanej oferty.

Neurolingwistyka: wykrzykniki

Wyrażają emocje, budują strach, a także wzbudzają zachwyt. Silnie wpływają na emocje. Wyrazy dźwiękonaśladowcze tworzą oryginalne wrażenia zmysłowe. Oddziałują na naszą wyobraźnię. Dzięki nim można uzyskać ciekawy efekt.

Podsumowanie: Neurolingwistyka skuteczne narzędzie w ręku copywritera cz. 2

Znajomość poszczególnych części mowy oraz funkcji, jakie pełnią w zdaniu pomaga copywriterowi osiągnąć zamierzone efekty. Wiedza na temat oddziaływania poszczególnych sformułowań na nasz umysł pozwala na bardziej szczegółową analizę tworzonych komunikatów. Jeśli zależy Ci na tym, by Twoje teksty naprawdę działały, wykorzystaj neurolingwistykę.

Dobieraj świadomie słowie. Baw się nimi. Twórz i testuj. Kreuj nową rzeczywistość konsumencką. Zachęcaj do kupna w subtelny sposób. Postaw na perswazyjne treści i pomóż Twoim klientom stworzyć silną markę na rynku. Powodzenia!