Umowa o zachowaniu poufności, czyli NDA, chroni poufne informacje. Na ten krok decyduje się coraz więcej marek. Na podpisanie takiej klauzuli naciskają nie tylko korporacje, ale też przedsiębiorcy z sektora MŚP. Sprawdź, jak powinien wyglądać dokument i kiedy go podpisać.

Umowa o zachowaniu poufności – co to jest i co daje?

Umowa o zachowaniu poufności ma na celu ochronę poufnych informacji przed ujawnieniem bądź wykorzystaniem ich przez osoby do tego nieuprawnione. Prawidłowo skonstruowany dokument poświadcza dobrą wolę przedsiębiorcy do utrzymania w sekrecie tajemnicy przedsiębiorstwa. Dzięki niemu dochodzenie odszkodowania staje się prostsze. Dobrą praktyką jest dodanie w treści kary umownej.

NDA – kiedy warto ją podpisać i co powinna zawierać?

NDA chroni zarówno informacje handlowe, jak i otrzymywane od innych osób. Za tajemnicę przedsiębiorstwa uznaje się dane tworzące przewagę konkurencyjną. Są to m.in. dane klientów, know-how czy lista dostawców. Z kolei wśród tajemnic cudzych wymienia się np. dane osobowe, statystyczne czy zawodowe.

Umowę o poufności warto podpisać w każdej sytuacji, gdy udostępniasz komuś wartościowe informacje o swojej firmie. Możesz ją podpisać z:

 • pracownikami,
 • podwykonawcami,
 • firmami świadczącymi usługi outsourcingowe,
 • członkami zarządu,
 • managerami.

Do tej listy dopiszmy też klientów, dostawców czy osoby współpracujące w ramach umowy B2B.

Dzięki temu możesz ochronić Twój pomysł na biznes czy produkt. Na podpisanie NDA decydują się przedsiębiorcy współpracujący z agencjami marketingowymi i z freelancerami. 

Treść NDA powinna być dostosowana do konkretnej sytuacji. Należy w niej zawrzeć:

 • informacje poufne,
 • cel, do którego można wykorzystać powierzone tajemnice,
 • działanie, jakie powinna wykonać strona otrzymujące informacje,
 • karę umowną oraz możliwość dochodzenia wyższej kwoty odszkodowania,
 • czas trwania obowiązku poufności,
 • zasady postępowania z informacjami poufnymi po zakończeniu współpracy.
https://pixabay.com/photos/contract-signature-lease-disposal-1464917/

NDA – co grozi za jej naruszenie?

Naruszenie umowy o poufności skutkuje wypłatą odszkodowania za poniesione straty oraz stracone korzyści. Czasem udowodnienie wysokości szkody jest trudne, dlatego warto zabezpieczyć się karą umowną. W takiej sytuacji dochodzenie należnych pieniędzy staje się nieco prostsze. Jeśli w trakcie naruszenia NDA doszło do popełnienia przestępstwa, wtedy dana osoba ponosi odpowiedzialność karną.

Podsumowanie: NDA – jak powinna wyglądać i kiedy ją podpisywać?

NDA nie należy mylić z RODO. To dwie różne kwestie. Umowa o zachowaniu poufności ułatwia dochodzenie roszczeń w przypadku, gdy ktoś wykorzysta informacje na szkodę przedsiębiorstwa. Warto w tym miejscu dodać, że tajemnica przedsiębiorstwa istnieje nawet wtedy, gdy nie podpiszemy wymienionego wyżej dokumentu. Z tego powodu warto w biznesie zachować dyskrecję.

Szukasz copywritera do współpracy, który podpisze z Tobą NDA? Dobrze trafiłeś! Wyślij do mnie wiadomość e-mail.